nyeck nyobe…………

Halo…halo bandung………..kamana bae kang nyeck kangen sama senyumoe itu heheheh syukurlah ari daekeun deui ka PERSIB mah memang ku tunggu kedatanganmu say…

Advertisements

One Response

  1. Bingah ningal situs salira anu sakitu saena, mung manawi katampi, sim kuring gaduh koreksi. Dina kalimat pamapag anu unina “Wilujeung Sumping Di Web Nurul Malik” sakedahna “Wilujeng Sumping di Web Nurul Malik”. sakali deui manawi bahan katampi, sasieureun sabeunyeureun kanggo nanjeurna dangiang Ki Sunda. Sim kuring ngaraos reueus, masih aya nonoman Sunda anu masih nganggo basana sorangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: